Hoe gaat Stichting You! dat doen?

Stichting You! helpt deze kinderen en de ouders door opgedane ervaringen te delen en een luisterend oor te zijn.

Daarnaast zullen er lotgenoten activiteiten georganiseerd worden voor zowel de kinderen als voor de ouders.

Hierdoor hoopt de stichting dat de taboe rondom de jeugdhulpverlening wordt doorbroken voor zowel de ouders en kinderen als voor de hulpverlening.

Wij gaan tevens met de hulpverlening instanties in gesprek om te kijken wat er veranderd kan worden en doen dit met als doel het begrip tussen ouders en hulpverleners te vergroten.