Welkom

Voor wie zijn wij?

Stichting You is opgericht door ouders die ervaring hebben met een scheiding en alles waar je bij een scheiding tegenaan loopt.

Wij delen onze eigen ervaring en helpen andere ouders voor, tijdens en na een scheiding waarbij zij te maken krijgen met (jeugd)hulpverlening, bij zowel vrijwillige als verplichte trajecten. Wij zetten ons in voor ouders die zich in deze moeilijke en stressvolle situatie niet gehoord of gesteund voelen.

Ouders die een hulpvraag hebben maar nog geen contact hebben met hulpverlenende instantie kunnen ook bij ons terecht voor advies en begeleiding.

Hoe helpen wij?
Wij helpen ouders zelf weer hun kracht te vinden door de emotie waarin zij zitten samen met de ouder uit de vraag of de situatie te halen. Hierdoor kunnen ze emotionele valkuilen vermijden. Door het kunnen en durven loslaten van de eigen emotie kan er naar de eigen situatie of de vraag anders gekeken worden. Dat zorgt er weer voor dat men de vraag beter kan formuleren waardoor ouders helderder de gesprekken in kunnen met hulpverleners en kunnen zij zich daarnaast beter staande te houden in een vervelende situatie.

Wij geven ouders ervaringsinzichten over wat men van de hulpverlening kan verwachten en wat zij daar zelf in kunnen doen. Met welke vragen kan je waar terecht? Is jou vraag uniek of zijn er meer ouders geweest die dezelfde vraag hadden en hoe hebben die dat opgelost? Wij hebben een scala aan ervaringen van ouders over uitéénlopende situaties of vragen waarmee we ouders kunnen helpen!

Voor hulpverleners
Aan de andere kant is Stichting You een aanspreekpunt voor hulpverleners die meer begrip en inzage willen hebben over de denkwijze en situaties zoals ouders die in een scheidingssituatie ervaren. Waarom doen ouders wat ze doen, waarom lukt het niet om de hulpvraag duidelijk te krijgen en wat kunnen zij als hulpverleners anders doen om deze ouders ook daarin te helpen.

Wat wij kunnen betekenen voor ouders:

  • Een luisterend oor
  • Steun, tips en adviezen bij hulpverleningstrajecten
  • Organiseren van sociale informatieve activiteiten

Wat wij kunnen betekenen voor hulpverleners:

  • Inzicht in de gedachtegang van een ouder
  • Meedenken over de communicatie tussen ouder en hulpverlener

Kortom, Stichting You maakt zich hard voor snellere en duidelijkere hulpverlening
en steunt en helpt iedereen die kinderen op de eerste plaats zet.