Welkom

Voor wie zijn wij?

Stichting You is opgericht door ouders die ervaring hebben met een scheiding en alles waar je bij een scheiding tegenaan loopt.

Wij delen onze eigen ervaring en helpen andere ouders voor, tijdens en na een scheiding waarbij zij te maken krijgen met (jeugd)hulpverlening, bij zowel vrijwillige als verplichte trajecten. Wij zetten ons in voor ouders die zich in deze moeilijke en stressvolle situatie niet gehoord of gesteund voelen.

Ouders die een hulpvraag hebben maar nog geen contact hebben met hulpverlenende instantie kunnen ook bij ons terecht voor advies en begeleiding.

Hoe helpen wij?
Wij helpen ouders hun kracht te vinden en valkuilen te vermijden. Zo kunnen zij standvastig en zeker zijn in gesprekken met hulpverleners en helpt het hen zich staande te houden in een vervelende situatie.

Daarnaast geven wij ervaringsinzichten over hoe de hulpverlening te werk gaat. Wat daarin voor ouders wel en niet raadzaam is en hoe men situaties eventueel zelf op kan lossen zonder dat daarbij hulpverlening nodig is.

Voor hulpverleners
Aan de andere kant is Stichting You een aanspreekpunt voor hulpverleners die meer begrip zouden willen hebben voor de situatie en denkwijze van ouders in een scheidingssituatie. Waarom doen ouders wat ze doen, waarom lukt het niet om de hulpvraag duidelijk te krijgen en wat kunnen zij anders doen om deze ouders te helpen.

Wat wij kunnen betekenen voor ouders:

  • Een luisterend oor
  • Steun, tips en adviezen bij hulpverleningstrajecten
  • Organiseren van sociale informatieve activiteiten

Wat wij kunnen betekenen voor hulpverleners:

  • Inzicht in de gedachtegang van een ouder
  • Meedenken over de communicatie tussen ouder en hulpverlener

Kortom, Stichting You maakt zich hard voor snellere en duidelijkere hulpverlening
en steunt en helpt iedereen die kinderen op de eerste plaats zet.