“Had ik maar nooit hulp gezocht”

Deze zin komt steeds vaker voorbij bij ouders die contact opnemen. Laatst hebben we hierover ook een artikel uit een krant gedeeld waarin deze zin ook de hoofdrol speelde.

Het betreft in dit geval een moeder die alle ballen binnen het gezin hoog moet houden. Ze heeft een autistische zoon die een ernstig probleem erbij ontwikkeld heeft en op een dag barst de bom. De moeder weet even niet goed meer hoe ze dit in juiste banen moet en kan leiden en wil hierbij heel graag ondersteuning. Ze heeft meer ballen hoog te houden en ze wil niet dat haar zoon de dupe word omdat het haar allemaal even teveel word.

Helaas, in plaats van dat deze moeder geholpen word zijn er door de hulpverlening nog meer ballen de lucht ingegooid. Inmiddels is deze moeder meer dan een jaar verder en heeft ze te horen gekregen dat er een raads onderzoek komt om te kijken of er een ots (onder toezicht stelling) moet komen 😞.

Hoe is het toch mogelijk dat ouders, in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid, aangeven ondersteuning nodig te zijn en vervolgens te horen krijgen dat ze precies moeten doen wat hulpverlenende instantie wil of dat er anders hele vervelende consequentie aan gaan hangen.

Ouders vragen hulp bij professionals in de hoop dat die hen kunnen helpen om de wolken te laten verdwijnen en de zon weer te laten schijnen. Niet om de zon nog verder achter de wolken te stoppen! 💔

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *