Hoe gaat Stichting You dat doen?

Stichting You kent geen vaste manier van werken. Het hangt er namelijk vanaf waar je hulp bij nodig hebt. Wat wij wel standaard doen, is helpen om de emotie uit je vraag/zorg te halen. Ouders hebben altijd en heel begrijpelijk een emotie bij alles wat te maken heeft met hun kind(eren). Juist deze emotie is een enorm grote struikelblok voor het helder communiceren over je hulpvraag bij hulpverleners.

Zit je al in een traject dan is er de vraag of je alleen behoefte hebt aan een luisterend oor of dat je bijvoorbeeld ook graag iemand van ons mee wilt hebben naar een belangrijk gesprek.

Zit je nog niet een traject en zit je vol met vragen of er professionele hulpverlening nodig is, dan gaat het er om of je alleen jouw gedachte wilt delen óf dat je bijvoorbeeld ook graag onze hulp wilt in het zoeken naar de juiste hulpverlenende instantie.

Ben je misschien geen ouder maar een grootouder, ander familielid of overige betrokkene die vragen of zorgen heeft. Dan is de insteek ook alweer anders, aangezien alleen de ouder(s) het gezag hebben en dus alleen zij beslissingen mogen nemen en acties mogen ondernemen. Dan zal het voornamelijk een luisterend oor zijn en onze ervaringen delen.

Voor ons is het daarom belangrijk te weten welke rol je hebt en wat je vraag of zorg is. Wij kunnen dan handelen en meedenken vanuit onze eigen ervaringen, maar we kunnen ook bij professionele hulpverleners terecht. Wij gaan dan jouw vraag, waarbij jij anoniem blijft, stellen aan deze hulpverlener en horen van hem of haar waar hij of zij vind dat jouw vraag thuis hoort. Vervolgens zullen we dit dan geheel vrijblijvend terugkoppelen naar jou. Als je wilt kunnen we je van begin tot het einde van het traject bij staan. Jij bepaalt in hoeverre wij betrokken blijven en je blijven helpen. Jij blijft dus ten allen tijde de controle houden over waarbij wij wel of niet ondersteuning bieden.

Wat wel heel duidelijk moet zijn is dat wij onder geen beding gaan helpen als blijkt dat er heel bewust en ten onrechte geprobeerd wordt de andere ouder buiten te sluiten. Wij zijn geen partij in de ruzie tussen jou en je ex-partner.

Wij zijn er om ouders te helpen om hun (jullie) kind te helpen. Mocht het zo zijn dat jij degene bent die continu bewust en onterecht tegengewerkt of buitengesloten wordt door jouw ex-partner dan kan je wel bij ons terecht.

Naast deze persoonlijke ondersteuning organiseren wij ook gevarieerde activiteiten voor ouders.

Voorbeelden hiervan zijn: een koffieochtend voor ouders of andere betrokkenen om ervaringen uit te wisselen, of een informatieve bijeenkomst voor ouders waarbij een hulpverlenende instantie zichzelf voorstelt en waar vragen gesteld kunnen worden.

NB:
Wij zijn en blijven ervaringsdeskundigen. Aan ons advies kan geen rechten ontleend worden en zijn ook geen bewijs in een rechtbank. De hulpvrager blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de acties die hij/zij onderneemt ten behoeve de hulpvraag die er ligt.