Ervaringen

Hierbij een reactie van een ouder die onze hulp ingeschakeld had:

“Doordat er werd geluisterd en zonder oordeel of ik het goed of fout deed, voelde ik mij gerustgesteld. Het zorgde ervoor dat ik mijn hart kon luchten, waardoor mijn stress afnam en mijn zorgen minder groot werden. Er bleken mogelijkheden te zijn om toch begeleiding voor mijn zoon (en daardoor ook voor mij als moeder) te krijgen. Waar ik eerder alleen maar hoorde dat ook mijn ex moest mee werken (Yorneo) bleek  stichting you daar wel in te kunnen bemiddelen. Voor mij heeft het een wereld van verschil gemaakt om als moeder te horen dat ik het wel goed doe, dat ik niet verantwoordelijk ben voor het gedrag van mijn ex en het contact met hem(wat destijds stroef verliep). Ik leerde te accepteren hoe de situatie was en vooral voor ogen te houden wat belangrijk was voor ons kind. Ik bleek het best goed te doen. Soms iets te veel te doen voor iedereen behalve voor mezelf. Ik ben Stichting You heel dankbaar voor hun inzet, hun bestaan en vooral hun invulling van hulpverlening die vanuit ouders en kind kijkt naar wat nodig is. Dat is een wezenlijk verschil met de reguliere hulpverlening, die liever een indicatie plakt of een hulpvraag zodanig invult dat zij eraan kunnen voldoen. Wat lang niet altijd de juiste insteek is. De reguliere hulpverlening liet mij en mijn kind in de steek. Ik zat in nood en kreeg de deur dichtgeslagen, wat voor mij heel bevreemdend was. Yorneo had mijn kind moeten helpen, maar in plaats daarvan trokken ze zich terug omdat vader toen niet mee werkte. Ik vind het nog altijd vreemd dat het zo gelopen is. Nogmaals, stichting you biedt het tegenovergestelde en weet ouders bij de hand te nemen. Wat ook ten goede komt aan de kinderen die betrokken zijn bij de scheidingsituatie.“